Jaarstukken 2019

Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

Formatie Zorg in Deurne jeugd is tijdelijk opgehoogd

In 2019 is het team jeugd van Zorg in Deurne uitgebreid met drie tijdelijke gezins- en jongerencoaches en een jeugdconsulent.
Aan bijna iedere huisarts is een gezins- en jongerencoach gekoppeld. Zij hebben gezamenlijk samenwerkingsafspraken gemaakt op het thema 'jeugd en gezin'. Eind 2019 was al een lichte daling van het aantal verwijzingen van huisartsen te zien. Verwachting is dat deze lijn in 2020 voortzet. Halverwege 2020 vindt hier een analyse op plaats.
De jeugdconsulent doet vooral de herbeschikkingen. Het effect van de functie van de jeugdconsulent wordt in 2020 geëvalueerd.
In 2019 is besloten om de jeugdprofessionals van Zorg in Deurne per 1 januari 2020 in dienst te nemen van de gemeente. De moederorganisaties ontvangen vanaf 1 januari 2020 ook geen subsidie meer voor de inzet van de jeugdprofessionals.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38