Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

(bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2019

-79

- Aanwending onvoorzien in 2019

-1

Post onvoorzien

-1

-79

Het is wettelijk voorgeschreven om in de begroting een post op te nemen voor onvoorziene zaken (€ 79.000). In 2019 is er € 1.000 kosten uitgegeven voor een reservering voor de ziektekostenverzekering van de ambtenaren en voor tegels voor 75 jaar bevrijding.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38