Jaarstukken 2019

Thema's

Bestuur en ondersteuning

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Investering afsluiten

Uitvoerings periode

Y.4.000.01 L7997 123m2

-9

-9

0

ja

Y.4.000.01 Pacht Kanveldweg H9148

-8

-6

-2

ja

Y.4.000.01 Pacht Veghelsewegdijk S394

-2

0

-2

ja

Kassa burgerzaken 2014

-31

-12

-19

2021

Y.4.000 H8269 Wittedijk 10371 m2

-71

-71

0

ja

Y.4.000 H8943 Kanveldweg 17700 m2

-121

-121

0

ja

Y.4.000 H8445 Kanveldweg 22297 m2

-152

-152

0

ja

Y.4.000 H8446 Kanveldweg 10953 m2

-75

-75

0

ja

Y.4.000 H8447 Kanveldweg 11225 m2

-77

-77

0

ja

Y.1.220.01 SA-M1527 Haspelw 33a vdMortel

0

271

-271

ja

Stemhokjes 2019

-16

0

-16

2021

Saldo

-562

-252

-310

Overname percelen agrarische grond (Y.4 nummers)
Bij overname gronden glastuinbouw door Provincie zijn er enkele percelen welke buiten het glastuinbouwgebied liggen overgenomen door de gemeente. Ook vanuit de grondexploitatie is er een perceel overgekomen naar de algemene dienst. Allen zijn afgerond en kunnen afgesloten worden.
Haspelweg 33a
Pand is in 2019 verkocht en boekwaarde is afgeboekt. Investering is afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38