Jaarstukken 2019

Thema's

Bestuur en ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Bron

Deurne

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Begroting/Rekening

6,21 (2020)

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

5,08 (2019)

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Begroting/Rekening

€ 588,04 (2020)

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Begroting/Rekening

6,14% (2020)

Overhead

% van totale lasten

Begroting/Rekening

8,26% (2020)

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38