Jaarstukken 2019

Thema's

Bestuur en ondersteuning

Het proces 'continu sturen' heeft de 4 bestuurlijke ijkmomenten (kaderbrief, begroting, najaarsnota en jaarrekening) vervangen
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de vergadercyclus van de raad is vernieuwd. Hierin is meer ruimte voor de actieve rol van de inwoners;
  • maandelijks wordt in een raadsoverzicht de actuele situatie van financiën, beleid en planning weergegeven;
  • en de bedrijfsvoeringsapplicatie Lias, is geïmplementeerd.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38