Jaarstukken 2019

Thema's

Algemene inkomsten en uitgaven

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Investering afsluiten

Uitvoerings periode

BGT voormalig GBKN 2016

87

0

87

2021

Gemeentehuis investering (790443010)

-788

-48

-740

2020-2021

Werkplekconcept 2016

-450

-270

-180

2020-2021

Huis voor samenleving 2019: Gebouw

-4.630

-321

-4.309

2020-2021

Software functioneel 2019

-90

-36

-54

2021

Basisregistratie personen 2016 (BRP)

-135

-78

-57

2021

Scanstraat

-45

-26

-19

2021

Aandelen Glastuinbouw

0

9

-9

Vastgoed voorzieningen 2018

-84

0

-84

2021

Huis voor samenleving 2019: Inrichting

-991

0

-991

2021

Koffiezetautomaten 2015 (naar 2016)

-17

0

-17

2021

PC's 2019

-57

-14

-43

2021

Software functioneel 2018

-53

-3

-50

2021

Fstrooi

-47

-5

-43

2021

Lync 2013 (naar 2016)

-52

0

-52

2021

Huis voor samenleving 2021: Duurzaamheid

-2.100

0

-2.100

2020-2021

Scanstraat 2019

-28

0

-28

2021

Saldo

-9.567

-791

-8.776

Huis voor de Samenleving
Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. Gelijktijdig vindt er achterstallig onderhoud plaats en worden brandveiligheidsgebreken verholpen.
In 2019 is door de raad budget beschikbaar gesteld om het gebouw gelijktijdig met de verbouwing te verduurzamen tot een energie neutraal gebouw. Samen met belanghebbenden is een functioneel programma opgesteld. Dit programma is door het ontwerpteam vertaald naar een schetsontwerp en een start is gemaakt aan het voorlopig ontwerp.
Passende ICT-voorzieningen in Huis voor de Samenleving
In het Huis voor de Samenleving komen passende ICT-voorzieningen. Daarom is een deel van de ICT-investeringen van 2019 uitgesteld tot na de verbouwing.

Aandelen glastuinbouw
De gronden van het glastuinbouwgebied zijn overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. De grondexploitatie is afgesloten.
De gemeente is voor 50% aandeelhouder in de Tuinbouwvestiging Deurne (TVD B.V.). De provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Deurne en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) de aandelen vergoed. Dit als onderdeel van de liquidatie van de BV.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38