Jaarstukken 2019

Thema's

Algemene inkomsten en uitgaven

Project actualisering gebruiksoppervlakte woningen
In 2019 heeft de gemeente het gebruiksoppervlakte van een groot deel van alle woningen binnen Deurne opnieuw berekend voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De planning is dat in het voorjaar van 2020 alle woningen klaar zijn.
De herberekening is nodig, omdat vanaf 2022 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verplicht is om de WOZ-taxaties van woningen te baseren op het aantal m2 in de BAG. De gegevens die nu in de BAG zitten, zijn niet nauwkeurig genoeg. Daarom moeten alle woningen herberekend worden. Dat is wettelijk verplicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38