Jaarstukken 2019

Thema's

Algemene inkomsten en uitgaven

Verbonden partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Stichtingen en verenigingen

Het doel van het inkoopbureau Bizob is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen. Dit bereikt Bizob door professionele inkopers aan te stellen die voor de gemeente (regionale) inkoopprocedures uitvoeren. Deze organisatie levert ook juridische ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het inkoopbeleid.

Stichting Administratiekantoor Dataland

Stichtingen en verenigingen

Dataland ontzorgt gemeenten door namens hen objectinformatie via de Vastgoedscanner toegankelijk te maken voor publieke en private afnemers. Daarnaast ontsluit Dataland via KNOOP objectgegevens uit de basisregistraties voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisatie.

Belasting samenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Gemeenschappelijke regelingen

De hoofddoelstellingen zijn;

  1. Minimaliseren uitvoeringskosten
  2. Optimaliseren belastingopbrengsten
  3. Optimaliseren kwaliteit dienstverlening en klantgerichtheid
  4. Verbeteren van de continuïteit van de uitvoering van de taken.

Om de missie, visie en de kernwaarden een concrete vertaling te geven, zijn prestatie-indicatoren benoemd, waarop de BSOB wil gaan sturen. Het is een groeimodel dat vraagt om jaarlijkse afweging tot bijstelling.
De prestatie indicatoren zijn verdeeld op vier gebieden;

  • Klanten en leveranciers
  • Medewerkers
  • Maatschappij
  • Bestuur en financiers

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Gemeenschappelijke regelingen

Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Brabant Water N.V.

Vennootschappen en coöperaties

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38