Jaarstukken 2019

Samenvatting

Financiële positie

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting 2020 niet veranderd en 4,1% gebleven. Dit betekent een uitstekend ratio.
Eind 2019 vertoont de algemene reserve een saldo van € 14,3 miljoen. Om te bepalen of dit voldoende is, moet de relatie worden gelegd met de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.  
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s en is voor 2020 ongeveer € 4,7 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve tezamen met de onbenutte belastingcapaciteit, de stille reserves en de post onvoorzien. Voor 2019 is deze € 19,42 miljoen. Een uitgebreide toelichting op de weerstandscapaciteit staat in de paragraaf 4.2 “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.
De ratio van het weerstandsvermogen wordt als volgt bepaald:

Beschikbare weerstandscapaciteit:

19.420.000

= ratio weerstandsvermogen

=

4,1

Benodigde weerstandscapaciteit:

4.700.000

Ratio weerstandsvermogen

Rekening 2017

Begroting 2019

Rekening 2018

Begroting 2020

Rekening 2019

Beschikbare weerstandscapaciteit

14.010.000

16.400.000

16.400.000

20.010.000

19.420.000

Benodigde weerstandscapaciteit

2.120.000

2.100.000

4.100.000

4.920.000

4.700.000

Ratio

6,6

7,7

4,0

4,1

4,1

Normaal ratio

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38