Jaarstukken 2019

Thema's

Duurzaamheid

Klimaat
Er zijn klimaatstresstesten uitgevoerd om de knelpunten op gebied van wateroverlast, hitte en verdroging in kaart te brengen;
In 2019 zijn veel voorbereidingen getroffen die in 2020 zichtbaar worden. Het gaat hierbij om het aankopen van groen en duurzaamheidsonderzoek van ons beheer in de openbare ruimte.
De volgende punten zijn opdrachten die verstrekt zijn in 2019 en worden uitgevoerd in 2020:

  • Toepassen van klimaatadaptieve maatregelen door Deurne Doet 't. Denk aan: meer groen, minder steen, versterken biodiversiteit.
  • Het verduurzamen van lopende onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte biedt een mooie kans om een actieve bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid. Hiervoor is een werkgroep met externe procesbegeleiders opgezet. De werkgroep wordt verder aangevuld met collega's van de afdeling BOR zodat de expertise in huis blijft.
  • Studenten Hogeschool Inholland onderzoeken hoe Deurne een Klimaatadaptief Groenbestek kan maken.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38