Jaarstukken 2019

Thema's

Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Er is een vertaling gemaakt van de (inter)nationale klimaatwet- en regelgeving naar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de gemeente Deurne. Dit wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven;
  • Er is een VTH-beleidsplan opgesteld, waarin duurzaamheid een plek heeft gekregen.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38