Jaarstukken 2019

Thema's

Duurzaamheid

Energietransitie

  • Gemeente Deurne geeft invulling aan de Regionale Energie Strategie (RES) binnen MRE. En draagt bij aan de nationale ambities voor CO2-reductie;
  • De nulmeting totaal energieverbruik 2017 Deurne is geanalyseerd en vertaald naar potentieel energieverbruik in 2030;
  • De groene zone is ook in 2019 doorgezet. In totaal zijn nu 121 leningen verstrekt voor een bedrag van € 707.000.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38