Jaarstukken 2019

Thema's

Dienstverlening

Uitvoeringsplan dienstverleningsconcept gemeente Deurne
In 2019 is een vervolg gegeven aan de uitvoering van het plan. Zo is gestart met de pilot om bezoekers aan het gemeentehuis (warm) te verwelkomen door een gastvrouw/-heer. De reacties vanuit de bezoekers waren dermate positief dat de pilot is omgezet naar een definitieve invulling. Ook zijn een aantal klantreizen effectiever en efficiënter ingericht en zijn de openingstijden verruimd. Zo heeft de gemeente tussen kerst en oud op nieuw in tegenstelling tot andere jaren haar deuren geopend gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38