Jaarstukken 2019

Thema's

Dienstverlening

Informatiebeveiliging en privacy
In 2019 zijn stappen gezet om informatiebeveiliging en privacy beter te organiseren en te borgen in de gemeente, waaronder:

  • Er is een interne medewerker aangenomen voor functies van functionaris informatiebeveiliging (CISO) en een privacy officer (PO). Hierdoor zijn twee externen vervangen;
  • Er is een start gemaakt met het inbedden van informatiebeveiliging en privacy in bedrijfsprocessen en managementtaken;
  • Er zijn diverse bewustwordingsacties uitgevoerd voor medewerkers;
  • Er is een plan gemaakt om autorisatiemanagement (wie mag wat, in welk systeem?) beter te organiseren;
  • Het beoordelen op privacy en informatieveiligheid is nu vast onderdeel van het proces bij voorstellen voor veranderingen in de ICT-omgeving;
  • Deurne heeft besloten om samen met ruim 300 andere gemeentes een dienst in te kopen voor het doorlopend signaleren van beveiligingsdreigingen. De implementatie gebeurt in 2020;
  • De gemeente heeft het inloggen in systemen veiliger gemaakt met een extra controle via een melding op de mobiele telefoon;
  • Een ethische Hacker heeft een penetratietest uitgevoerd om zwakke plekken in de ICT-infrastructuur te ontdekken zodat we die kunnen oplossen. De komende jaren wordt deze test vaker uitgevoerd en ook verder uitgebouwd;
  • Voor een aantal nieuwe processen en applicaties zijn de risico’s op informatieveiligheid en privacy in kaart gebracht, zo ook voor het nieuwe zaaksysteem;
  • De samenwerking en kennisdeling met gemeenten in de regio is geïntensiveerd.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38